Integritetspolicy

Personuppgiftsansvar
NINKI AB/Finspångs Bryggeri (556920-8175) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats och andra tjänster knutna därtill. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken “Kontakta oss” längst ned på sidan.

Ny lag, GDPR
Hanteringen av personuppgifter ska bygga på laglighet, korrekthet och öppenhet. Detta kan sägas vara de grundläggande principerna för all personuppgiftshantering. Hanteringen ska vid tidpunkten för insamlandet alltid ha särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål, hanteringen får inte i ett senare skede frångå dessa. Finspångs Bryggeri ska genom denna policy tydliggöra hur vi hanterar personuppgifter, hur länge vi hanterar dina uppgifter och varför.

Vad är en personuppgift?
Definitionen av en personuppgift är information om en fysisk person som kan identifieras direkt eller indirekt, särskilt med hänvisning till ett namn och ett identifikationsnummer, eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos den fysiska personen. Detta är en bred definition och exempel på personuppgifter är personnummer, namn, adress, telefonnummer, mejladress, IP-adress, individuella lösenord, kontonummer, kreditkortsnummer, anställningsnummer, medlemsnummer, röstinspelning, fotografier mm.

Säkerhet
Vi är angelägna om att dina personuppgifter behandlas säkert. För att förhindra otillåten användning eller exponering av dina personuppgifter använder vi oss av rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter.

Rättslig grund
Finspångs Bryggeri ska alltid ha en rättslig grund när vi hanterar dina personuppgifter. Det finns flera olika grunder vi lutar oss mot i olika situationer.

Samtycke
Genom att du fortsätter att använda våra tjänster eller besöker våra webbplatser, eller via annan kommunikationskanal registrerar eller överför dina personuppgifter till oss, godkänner du att du har läst den här integritetspolicyn och samtycker till att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet häri. Om du inte samtycker till integritetspolicyn bör du inte använda våra tjänster. För bilder vi publicerar kräver vi samtycke av den det berör.

Avtal
Vissa av våra tjänster innebär att vi upprättar ett avtal mellan dig och Finspångs Bryggeri. Det rör t.ex. beställning av varor eller vissa tjänster. Det ingår då i avtalet att vi hanterar dina personuppgifter för att kunna fullgöra vår del av avtalet. Du kan då inte välja bort hanteringen av dina personuppgifter.

Lagstöd
Bokföring kopplat till beställning av vissa tjänster, såsom material från vår materialbank sparas i sju år enligt bokföringslagen. Personuppgifter kopplat till betalning sparas under den perioden och gallras sedan.

Berättigat intresse
I vissa fall finns det ett berättigat intresse för Finspångs Bryggeri att hantera personuppgifter för att informera om vår verksamhet. Det gäller t ex våra nyhetsbrev där vi gör utskick till potentiella och existerande kunder för att kunna dela med oss av erbjudanden, händelser och nyheter. Det gäller enbart personer som tidigare har anmält sig och där man finns kvar tills det att man avanmäler sig.
Olika typer av behandlingar: Beställningar av produkter, informationsmaterial, anmälningar till prenumerationer, utbildningar och konferenser etc.

Personuppgifter som lämnas i samband med prenumerationer av (namn, adress och e-post) eller något av våra nyhetsbrev (namn, e-post och i vissa fall tjänst) sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig så tar vi bort dina personuppgifter ur dessa register och gör användare anonym. Se särskilt vad som gäller bokföring under rättslig grund.

Personuppgifter (namn, adress, telefonnr och e-post) som lämnas i samband med anmälningar till utbildningar eller konferenser sparas bara så länge som det krävs för administrationen, det vill säga utskick av kursmaterial och utvärderingsenkäter. Inom tre månader görs registret anonyma.

Personuppgifter (namn, adress, telefonnr och e-post) som lämnas i samband med intresseanmälningar och beställningar av produkter och material sparas i 15 månader.. Bokföringen sparas emellertid i sju år enligt lagkrav.

För all övrig hantering som faller utanför dessa ovan nämnda ska Finspångs Bryggeri tydligt påvisa vilka personuppgifter vi hanterar, hur länge vi har hanteringen, vilken rättslig grund vi lutar oss mot, vad ändamålet är. I övriga delar gäller policyn även den hanteringen.

Finspångs Bryggeri säljer inte ut dina personuppgifter till tredje part.

Cookies
Vi lagrar cookies hos våra användare. Vi gör det för att öka användarvänligheten av vår webbplats och göra upplevelsen bättre för våra besökare. Det anses vara ett berättigat intresse för Finspångs Bryggeri att spara cookies på vår hemsida.

De flesta webbläsare har en standardinställning som accepterar användningen av cookies. Du kan enkelt avstå från att låta RFSU:s webbsidor lagra cookies i din dator genom att göra en inställning i din webbläsare, inklusive att blockera cookies eller radera de cookies som finns lagrade på datorn. Vänligen notera att om du väljer att inte tillåta cookies kan vissa funktioner på våra webbplatser upphöra att fungera säkert och korrekt och vissa tjänster kan inte tillhandahållas. Hur du raderar eller ändrar inställningarna för cookies anges i instruktionerna till din webbläsare eller i den hjälpfunktion som normalt finns att tillgå i webbläsaren.

Rätt att begära information, rätt till rättelse
Vill du veta mer om hur Finspångs Bryggeri behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss. Du har rätt till ett kostnadsfritt registerutdrag per kalenderår. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Finspångs Bryggeri och att få uppgifter rättade.

Om du har frågor eller är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du vända dig info@finspangsbryggeri.se. Du kan anmäla oss till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Pin It on Pinterest